8 Vị Bồ Tát Thường Gặp Và Tên Của Các Vị Này

0
183

8 đại Bồ Tát là hình tượng trong Mật tông, đều là hình tượng bồ tát chân thực đang giảng giải chính pháp.

Theo Bát đại Mạn trà la kinh do Đường Bất Không dịch có ghi,

8 đại Bồ Tát là:

Bồ Tát Quán Thế Âm:

tay trái cầm hoa sen, tay phải kết ấn thí Vô úy, giữa mũ có Phật A Di Đà,

Bồ Tát Di Lặc:

tay trái cầm bình, tay phải kết ấn Vô úy, giữa mũ có bảo tháp,

Bồ Tát Hư Không Tạng:

tay trái cầm ngọc quý, tay phải kết ấn vô úy,

Phổ Hiền Bồ Tát:

tay phải cầm kiếm, tay trái kết ấn Vô úy, đầu đội mũ Ngũ Phật,

Bồ Tát Kim Cương Thủ:

tay phải cầm chày kim cương, tay trái đặt dưới bụng,

Bồ Tát Văn Thù:

tay trái cầm hoa sen, ở giữa có chày kim cương,

Bồ Tát Địa Tạng:

tay trái cầm bát

Bồ Tát Trừ Cái Chướng:

tay trái cầm cờ, tay phải kết ấn Vô úy.

8 vị Bồ tát này đều là hình tượng Bồ Tát chân thực đang giảng giải chính pháp.

Từ 8 vị Bồ Tát này chuyển hóa thành 8 Đại Minh Vương giáo lệnh luân thân với tướng phẫn nộ, đó là Mã Đầu Minh Vương, Đại Luân Minh Vương, Đại Tiếu Minh Vương, Giáng Tam Thế Minh Vương, Lục Túc Minh Vương, Vô Năng Thắng Minh Vương và Bất Động Minh Vương.

Xem thêm: So Sánh Phật Giáo Đại Thừa Và Tiểu Thừa – 3 Điều Phải Biết

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here